Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent
Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent

Persondata

Roskilde Turistfart og Rejsebureau ApS / Køge Bugt Rejser ApS


INFORMATIONSERKLÆRING


Med denne erklæring skal vi hermed informere om, at Roskilde Turistfart og Rejsebureau ApS/Køge Bugt Rejser ApS behandler følgende personoplysninger om dig/jer: 

navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse,

i forbindelse med den af dig/jer bestilte rejse/kørsel hos os. 

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære elektronisk og fysisk lagring hos os, indtil den indgåede rejse/kørsel er endeligt afsluttet og mindst 5 år herefter grundet regnskabslovgivningen, og sker på baggrund din/jeres bestilte rejse/kørsel. 

Afbestiller du/I den aftalte rejse/kørsel, og der således ikke indgås en aftale slettes personoplysningerne senest 1 år efter afbestilling.

Dine/Jeres rettigheder
I forbindelse med behandlingen vil du/I ved henvendelse til os have mulighed for at udøve følgende rettigheder: 

- Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger 
- Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger 
- Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format  
- Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger 
- Ret til at få slettet de indhentede oplysninger 

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Roskilde Turistfart og Rejsebureau ApS / Køge Bugt Rejser ApS
Snedkergangen 5, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 38 46 38
E-mail: info@roskilde-turistfart.dk
Att.: Lars Haagen Rasmussen

Klagemulighed
Såfremt du/I måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du/I have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Udover egne ture og udflugter, formidler vi også rejser med følgende samarbejdspartnere: