Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent
Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser gældende for Roskilde Turistfart / Køge Bugt Rejser ApS

Afbestilling
Alle kørsler kan afbestilles indtil 48 timer inden afgang, uden beregning. Ved afbestilling mellem 48 og 24 timer før afgang, afregnes 50% af turens pris. Ved afbestilling mindre end 24 timer før afgang afregnes den fulde pris. Dette gælder dog ikke forudbestilte færger, entreer, catering m.m. som afregnes fuldt ud ved afbestilling.  

Betaling
Alle kørsler faktureres og afregnes inden afgang, med mindre andet er aftalt. På alle kørsler opkræves der 2% i miljøomkostninger og 25% moms.
Ved for sen betaling opkræves 2% pr. påbegyndt mdr. af det forfaldne beløb, samt kr. 200,- i gebyr pr. rykker. Kan der ikke opnås enighed vedr. betaling, videre gives sagen til vores advokat for inddrivelse af beløbet.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal fremsættes omgående til vores chauffør eller til Roskilde Turistfart under kørslen, eller senest en uge efter hjemkomst.

Glemte sager 
Vi er ikke ansvarlige for glemte sager, men vi efterlyser dem gerne. Der beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt evt. forsendelse.

Bagage
Vi passer naturligvis på kundernes bagage, men kunden er selv ansvarlig for egen bagage. Ved evt. beskadiget, stjålet, glemt, bortkommet bagage, kontaktes eget forsikringsselskab. Vores chauffører hjælper gerne med bagagen, dog må den ikke vejer over 15 kg.

Kundens ansvar 
Det er kundens eget ansvar at være klar til aftalt tid ved afgang, samt medbringe fornødne rejsedokumenter, sygesikring, pas eller andet. Kunder kan afvises hvis de er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andet. Ved ekstra rengøring efter opkast eller andet i bussen, opkræves der betaling efterfølgende. Kunden skal altid bruge sikkerhedssele under kørslen.

Vores ansvar 
Vi bestræber os altid på at opfylde alle indgåede aftaler, dog er vi ikke ansvarlige for forsinkelser grundet myldretid, uheld, tekniske forhold eller driftsnedbrud. 

Nødtelefon 
Uden for kontorets åbningstid, kan vi træffes på nødtelefon nr. +45 20411365

 

Fotografering 
Der gøres opmærksom på, at der på rejser og udflugter kan forekomme fotografering til arrangørens hjemmeside eller Facebook side. Hvis der er ønsker om IKKE at blive fotograferet bedes dette meddelt ved turens start.


Diverse 
Alle kørsler i vores busser forgår efter gældende regler for køre/hviletider for chauffører og gældende færdselsregler. Alle busser er ”ikke ryger busser” og der må ikke nydes medbragt mad og drikkevarer med mindre andet er aftalt.

Udover egne ture og udflugter, formidler vi også rejser med følgende samarbejdspartnere: